Full Council Minutes

Print
  April 17, 2017 Actions pdf version for printing
  March 20, 2017 Actions pdf version for printing
  March 6, 2017 Actions pdf version for printing
  February 20, 2017 Actions pdf version for printing
  February 6, 2017 Actions pdf version for printing
   January 17, 2017 Actions pdf version for printing
   January 3, 2017 Actions pdf version for printing
   December 14, 2016 Actions Special Called Meeting Actions pdf version for printing
   December 5, 2016 Actions pdf version for printing
   November 21, 2016 Actions pdf version for printing
   November 7, 2016 Actions pdf version for printing
   October 17, 2016 Actions pdf version for printing
   October 3, 2016 Actions pdf version for printing
   September 19, 2016 Actions pdf version for printing
   September 6, 2016 Actions pdf version for printing
   August 15, 2016 Actions pdf version for printing
   July 18, 2016 Actions pdf version for printing
   July 5, 2016 Actions pdf version for printing
   June 28, 2016 Actions Special Called Meeting Actions pdf version for printing
   June 20, 2016 Actions pdf version for printing
   June 6, 2016 Actions pdf version for printing
   May 16, 2016 Actions pdf version for printing
   May 2, 2016 Actions pdf version for printing
   May 11, 2016 Actions Special Called Meeting Actions pdf version for printing
   April 27, 2016 Actions Special Called Meeting Actions pdf version for printing
   April 18, 2016 Actions pdf version for printing
   March 21, 2016 Actions pdf version for printing
   March 7, 2016 Actions pdf version for printing
   February 15, 2016 Actions pdf version for printing
   February 1, 2016 Actions pdf version for printing
   January 19, 2016 Actions pdf version for printing
   January 4, 2016 Actions pdf version for printing
   December 16, 2015 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
   December 7, 2015 Actions pdf version for printing
   November 16, 2015 Actions pdf version for printing
   November 2, 2015 Actions pdf version for printing
   October 19, 2015 Actions pdf version for printing
   October 5, 2015 Actions pdf version for printing
   September 21, 2015 Actions pdf version for printing
   September 8, 2015 Actions pdf version for printing
   August 17, 2015 Actions pdf version for printing
   July 20, 2015 Actions pdf version for printing
   July 6, 2015 Actions pdf version for printing
  June 24, 2015 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
   June 15, 2015 Actions pdf version for printing
  June 10, 2015 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
   June 1, 2015 Actions pdf version for printing
   May 18, 2015 Actions pdf version for printing
   May 4, 2015 Actions pdf version for printing
   April 20, 2015 Actions pdf version for printing
   March 16, 2015 Actions pdf version for printing
   March 2, 2015 Actions pdf version for printing
   February 26, 2015 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
   February 17, 2015 Actions pdf version for printing
   February 2, 2015 Actions pdf version for printing
   January 20, 2015 Actions pdf version for printing
   January 5, 2015 Actions pdf version for printing
   December 1, 2014 Actions pdf version for printing
   November 25, 2014 Actions pdf version for printing
   November 3, 2014 Actions pdf version for printing
  October 29, 2014 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
  October 20, 2014 Actions pdf version for printing
  October 6, 2014 Actions pdf version for printing
  September 15, 2014 Actions pdf version for printing
  September 2, 2014 Actions pdf version for printing
August 18, 2014 Actions pdf version for printing
July 21, 2014 Actions pdf version for printing
July 07, 2014 Actions pdf version for printing
June 16, 2014 Actions pdf version for printing
June 02, 2014 Actions pdf version for printing
May 19, 2014 Actions pdf version for printing
May 5, 2014 Actions pdf version for printing
April 21, 2014 Actions pdf version for printing
March 26, 2014 Actions pdf version for printing
March 17, 2014 Actions pdf version for printing
March 3, 2014 Actions pdf version for printing
February 17, 2014 Actions pdf version for printing
February 3, 2014 Actions pdf version for printing
January 21, 2014 Actions pdf version for printing
January 6, 2014 Actions pdf version for printing
December 2, 2013 Actions pdf version for printing
November 18, 2013 Actions pdf version for printing
November 4, 2013 Actions pdf version for printing
October 21, 2013 Actions pdf version for printing
October 16, 2013 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
October 7, 2013 Actions pdf version for printing
September 16, 2013 Actions pdf version for printing
September 3, 2013 Actions pdf version for printing
August 28, 2013 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
August 19, 2013 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
August 19, 2013 Actions pdf version for printing
July 15, 2013 Actions pdf version for printing
July 1, 2013 Actions pdf version for printing
June 17, 2013 Actions pdf version for printing
June 3, 2013 Actions pdf version for printing
May 23, 2013 Actions pdf version for printing
May 20, 2013 Actions pdf version for printing
May 6, 2013 Actions pdf version for printing
April 15, 2013 Actions pdf version for printing
March 18, 2013 Actions pdf version for printing
March 4, 2013 Actions pdf version for printing
February 18, 2013 Actions pdf version for printing
February 4, 2013 Actions pdf version for printing
January 22, 2013 Actions pdf version for printing
January 7, 2013 Actions pdf version for printing
December 3, 2012 Actions pdf version for printing
November 26, 2012 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
November 19, 2012 Actions pdf version for printing
November 5, 2012 Actions pdf version for printing
October 15, 2012 Actions pdf version for printing
October 1, 2012 Actions pdf version for printing
September 17, 2012 Actions pdf version for printing
September 4, 2012 Actions pdf version for printing
August 20, 2012 Actions pdf version for printing
July 16, 2012 Actions pdf version for printing
July 2, 2012 Actions pdf version for printing
June 18, 2012 Actions pdf version for printing
June 6, 2012 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
June 4, 2012 Actions pdf version for printing
June 4, 2012 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
May 21, 2012 Actions pdf version for printing
May 7, 2012 Actions pdf version for printing
April 30, 2012 Actions pdf version for printing
April 25, 2012 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
April 18, 2012 Special Called Meeting Actions pdf version for printing
April 16, 2012 Actions pdf version for printing
March 19, 2012 Actions pdf version for printing
March 5, 2012 Actions pdf version for printing
February 20, 2012 Actions pdf version for printing
February 6, 2012 Actions pdf version for printing
January 17, 2012 Actions pdf version for printing
January 3, 2012 Actions pdf version for printing
December 5, 2011 Actions pdf version for printing
November 21, 2011 Actions pdf version for printing
November 7, 2011 Actions pdf version for printing
October 17, 2011 Actions pdf version for printing
October 3, 2011 Actions pdf version for printing
September 19, 2011 Actions pdf version for printing
September 6, 2011 Actions pdf version for printing
August 15, 2011 Actions pdf version for printing
July 21, 2011 Actions pdf version for printing
July 18, 2011 Actions pdf version for printing
July 5, 2011 Actions pdf version for printing
June 30, 2011 Actions pdf version for printing
June 29, 2011 Actions pdf version for printing
June 23, 2011 Actions pdf version for printing
June 20, 2011 Actions pdf version for printing
June 6, 2011 Actions pdf version for printing
May 16, 2011 Actions pdf version for printing
May 2, 2011 Actions pdf version for printing
April 18, 2011 Actions pdf version for printing
March 30, 2011 Actions pdf version for printing
March 21, 2011 Actions pdf version for printing
March 7, 2011 Actions pdf version for printing
February 21, 2011 Actions pdf version for printing
February 7, 2011 Actions pdf version for printing
January 18, 2011 Actions pdf version for printing
January 3, 2011 Actions pdf version for printing
December 16, 2010 Actions pdf version for printing
December 6, 2010 Actions pdf version for printing

  November 15, 2010 Actions                                      pdf version for printing

   November 5, 2010 Special Called Meeting                                     pdf version for printing

   November 1, 2010 Actions                                      pdf version for printing

   October 18, 2010 Actions                                      pdf version for printing

   October 4, 2010 Actions                                    pdf version for printing

   September 20, 2010 Actions                                    pdf version for printing

   September 7, 2010 Actions                                    pdf version for printing

   August 16, 2010 Actions                                    pdf version for printing

   July 19, 2010 Actions                                    pdf version for printing

   July 6, 2010 Actions                                    pdf version for printing

   June 25, 2010 Actions                                    pdf version for printing

   June 21, 2010 Actions                                    pdf version for printing

   June 7, 2010 Actions                                   pdf version for printing

   May 17, 2010 Actions                                   pdf version for printing

   May 3, 2010 Actions                                     pdf version for printing

   April 19, 2010 Actions                                   pdf version for printing

   March 15, 2010 Actions                                 pdf version for printing

   March 1, 2010 Actions                                   pdf version for printing

   February 15, 2010 Actions                             pdf version for printing 

   February 1, 2010 Actions                                pdf version for printing 

   January 19, 2010 Actions                               pdf version for printing

   January 4, 2010 Actions                               pdf version for printing 

   December 21, 2009 Special Called Meeting           pdf version for printing

   December 7, 2009 Actions                               pdf version for printing 

   December 2, 2009 Special Called Meeting           pdf version for printing

   November 16, 2009 Actions                              pdf version for printing 

   November 2, 2009 Actions                                 pdf version for printing

   October 19, 2009 Actions                                   pdf version for printing

   October 14, 2009 Special Called Meeting               pdf version for printing

   October 5, 2009 Actions                                      pdf version for printing

   September 21, 2009 Actions

   September 8, 2009 Actions

   August 17, 2009 Actions

   July 20, 2009 Actions

   July 6, 2009 Actions

   June 29, 2009 Actions

   June 17, 2009 Actions

   June 15, 2009 Actions

   June 1, 2009 Actions

   May 18, 2009 Actions

   May 13, 2009 Actions

   May 4, 2009 Actions

   April 20, 2009 Actions

   March 23, 2009 Actions

   March 16, 2009 Actions

   March 2, 2009 Actions

   February 16, 2009 Actions

   February 2, 2009 Actions

   January 22, 2009 Actions

   January 5, 2009 Actions

   December 1, 2008 Actions

   November 17, 2008 Actions

   November 3, 2008 Actions

   October 29, 2008 Actions

   October 20, 2008 Actions

October 6, 2008 Actions

September 15, 2008 Actions

September 2, 2008 Actions

August 18, 2008 Actions

July 21, 2008 Actions

July 7, 2008 Actions

June 27, 2008 Actions

June 25, 2008 Actions

June 19, 2008 Actions

June 16, 2008 Actions

June 2, 2008 Actions

May 19, 2008 Actions

May 5, 2008 Actions

April 21, 2008 Actions

March 17, 2008 Actions

March 3, 2008 Actions

February 18, 2008 Actions

February 4, 2008 Actions

January 30, 2008 Actions

January 22, 2008 Actions

January 7, 2008 Actions

December 3, 2007 Actions

November 19, 2007 Actions

November 5, 2007 Actions

October 15, 2007 Actions

October 1, 2007 Actions

September 17, 2007 Actions

September 4, 2007 Actions

August 29, 2007 Actions

August 20, 2007 Actions

July 16, 2007 Actions

July 2, 2007 Actions

June 18, 2007 Actions

June 4, 2007 Actions

May 21, 2007 Actions

May 7, 2007 Actions

May 2, 2007 Actions

April 16, 2007 Actions

March 28, 2007 Actions

March 19, 2007 Actions

March 5, 2007 Actions

February 2, 2007 Actions

January 16, 2007 Actions

January 2, 2007 Actions

December 4, 2006 Actions

November 20, 2006 Actions

November 6, 2006 Actions

October 16, 2006 Actions

October 2, 2006 Actions

September 29, 2006 Special Called Meeting

September 18, 2006 Actions

September 5, 2006 Actions

August 21, 2006 Actions

July 24, 2006 Actions Special Meeting

July 17, 2006 Actions

July 5, 2006 Actions

June 19, 2006 Actions

June 5, 2006 Actions

May 15, 2006 Actions

May 1, 2006 Actions

April 17, 2006 Actions

March 20, 2006 Actions

March 6, 2006 Actions

February 20, 2006 Actions

February 8, 2006 Actions

January 17, 2006 Actions

January 3, 2006 Actions

December 5, 2005 Actions

November 21, 2005 Actions

November 7, 2005 Actions

October 17, 2005 Actions

October 3, 2005 Actions

September 19, 2005 Actions

September 6, 2005 Actions

August 15, 2005 Actions

July 18, 2005 Actions

July 5, 2005 Actions

June 20, 2005 Actions

June 6, 2005 Actions

May 16, 2005 Actions

May 2, 2005 Actions

April 18, 2005 Actions

March 21, 2005 Actions

March 7, 2005 Actions

February 21, 2005 Actions

February 7, 2005 Actions

January 18, 2005 Actions

January 3, 2005 Actions

December 6, 2004

November 15, 2004

November 10, 2004 Special Meeting Actions

November 1, 2004 Actions

October 18, 2004 Actions

October 4, 2004 Actions

September 20, 2004 Actions

September 7, 2004 Actions

August 16, 2004 Actions

July 19, 2004 Actions

July 7, 2004 Actions

June 21, 2004 Actions

June 7, 2004 Actions

June 2, 2004 Special Meeting Actions

May 17, 2004 Actions

May 12, 2004 Special Meeting Actions

May 7, 2004 Special Meeting Actions

May 3, 2004 Actions

April 26, 2004, Actions

April 19, 2004, Actions

March 15, 2004 Actions

March 1, 2004 Actions

February 16, 2004 Actions

February 2, 2004 Actions

January 20, 2004 Actions

January 5, 2004 Actions

December 8, 2003 Special Meeting Actions

December 1, 2003 Actions

November 17, 2003 Actions

November 3, 2003 Actions

October 20, 2003 Actions

October 6, 2003 Actions

October 1, 2003 Actions

September 15, 2003 Actions

September 2, 2003 Actions

August 18, 2003 Actions

July 21, 2003 Actions

July 7, 2003 Actions

June 19, 2003 Actions

June 16, 2003 Actions

June 2, 2003 Actions

May 19, 2003 Actions

May 5, 2003 Actions

April 21, 2003 Actions

March 31st, 2003 Special Called Meeting

March 17, 2003 Actions

March 3, 2003 Actions

February 17, 2003 Actions

February 3, 2003 Actions

January 21, 2003 Actions

January 6, 2003 Actions

December 2, 2002 Actions

November 18, 2002 Actions

November 4, 2002 Actions

October 30,  2002 Actions

October 21,  2002 Actions

October 7,  2002 Actions

September 27,  2002 Actions

September 20,  2002 Actions

September 16,  2002 Actions

September 3,  2002 Actions

August 30,  2002 Actions

August 19,  2002 Actions

July 15, 2002 Actions

July 1, 2002 Actions

June 17,  2002 Actions

June 3,  2002 Actions

May 6, 2002 Actions

April 10,  2002  Special Actions

April 1,  2002 Actions
March 18, 2002 Actions
March 4, 2002 Actions
February 18,  2002 Actions
February 4,  2002 Actions
January 22,  2002 Actions
January 7,  2002 Actions
December 17, 2001 Actions
December 5, 2001 Actions
December 3, 2001 Actions
November 19, 2001 Actions
November 5, 2001 Actions
October 15, 2001 Actions
October 1, 2001 Actions
September 17, 2001 Actions
September 4, 2001 Actions
August 6, 2001 Actions
July 16, 2001 Actions
July 2, 2001 Actions
June 18, 2001 Actions
June 4, 2001 Actions
May 21, 2001 Actions
May 7, 2001 Actions
April 2, 2001 Actions
March 19, 2001 Actions
March 5, 2001 Actions
February 19, 2001 Actions
February 5, 2001 Actions
January 16, 2001 Actions
January 2, 2001 Actions
December 4, 2000 Actions
November 20, 2000 Actions
November 6, 2000 Actions
November 1, 2000 Actions

October 16, 2000 Actions

October 2, 2000 Actions

September 27, 2000 Actions

September 18, 2000 Actions

September 5, 2000 Actions

August 7, 2000 Actions

July 19, 2000 Actions

July 17, 2000 Actions
July 5, 2000 Actions
June 22, 26, July 5, 2000 Special Called Meetings Actions
June 19, 2000 Actions
June 5, 2000 Actions
May 15, 2000 Actions
May 1, 2000 Actions
April 3, 2000 Actions
March 30, 2000 Actions
March 20, 2000 Actions
March 6, 2000 Actions
February 21, 2000 Actions
February 7, 2000 Actions
January 18, 2000 Minutes
January 3, 2000 Minutes
December 12, 1999 Minutes Special Called Meeting
December 6, 1999 Minutes
November 18, 1999 Minutes Special Called Meeting
November 15, 1999 Minutes
November 1, 1999 Minutes (Corrected)
October 18, 1999 Minutes
October 4, 1999 Minutes
September 21, 1999 Minutes
September 7, 1999 Minutes
August 16, 1999 Minutes
August 2, 1999 Minutes
July 6, 1999 Minutes
June 21, 1999 Minutes
June 7, 1999 Minutes
May 17, 1999 Minutes
May 3, 1999 Minutes
April 19, 1999 Minutes
April 5, 1999 Minutes
March 31, 1999 Special Meeting Minutes
March 15, 1999 Minutes
March 1, 1999 Minutes
February 15 & 26, 1999 Minutes
February 1, 1999 Minutes
January 19, 1999 Minutes
January 4, 1999 Minutes

ARCHIVE


Questions or Comments f1ÿSMB+ CÀÿÿÿþþÿ JlJmIhClBsr

or City Council
Peter Ryan (pryan at atlantaga.gov)